Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az MMPS WORKS Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Székely Bertalan utca 27., adószám: 23971462-2-18), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és az alábbi linken folyamatosan elérhető és letölthető: http://www.olaplexhungary.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek. A szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a megrendelő mmpsworks[kukac]gmail[pont]com e-mail címre küldött kifejezett kérésére  bármikor elérhetővé is teszi azt a megrendelő számára.
 
  1. A szolgáltató adataai
A Szolgáltató neve: MMPS WORKS Kft.
A Szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Székely Bertalan utca 27.
A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 
Cégjegyzékszáma: 18-09-111133
Adószáma: 23971462-2-18
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma(i): +36 94 769 030
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-118013/2017
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató adatai: INweb Solutions Kft. Veszprém,  Takácskert utca 4/a, 8200
 
  1. Alapvető rendelkezések
 2.1
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvényre, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az irányadó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.
 
2.2
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden megrendelőre, aki az MMPS WORKS Kft. által üzemeltetett webáruházon keresztül szolgáltatást vesz igénybe. Az ÁSZF módosítása esetén arról megfelelő időben a honlapon való közzététellel értesíti a Szolgáltató a megrendelőket. A megrendelők a weboldalra történt regisztrációval jelen Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
2.3
Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 
2.4
A webshop szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja az MMPS WORKS Kft.
  1.  Adatkezelési szabályok
 3.1
A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a Szolgáltató honlapján az alábbi elérhetőségen: http://www.olaplexhungary.hu/adatvedelem. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságNAIH-118013/2017 számon vette nyilvántartásba a Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységet.
 
 
  1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 
 4.1
A Szolgáltató által kizárólagosan forgalmazott valamennyi OLAPLEX termék megrendelhető a webáruházban. A megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák. A megrendelt termékek ára nem tartalmazza a házhozszállítás díját, de tartalmazza a csomagolás költségeit. A webshopban a házhozszállítás diáját a vevő a rendelés leadása előtt mindenkor megtekintheti.
 
4.2
Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.
 
 
  1. Rendelés menete
 
 5.1
A megrendelés menete a következőképpen zajlik: A webáruház használatát megelőzően valamennyi megrendelőnek fodrászként regisztrálnia szükséges magát az oldalon. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, a belépéshez szükséges jelszót és a szalon nevét melyben fodrászként dolgozik.
 
5.2
A megrendelő a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.
 
5.3
Ezt követően a megvásárolni kívánt termék illetve termékek darabszámát állíthatja be a megrendelő. A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére.
 
5.4
Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a megrendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.
 
5.5
A webáruházban megrendelt termékek esetén készpénzes és bankkártyás fizetésre van lehetősége a megrendelőnek az alábbiak szerint:
 
 
5.6
A megrendelt termék(ek) árát, valamint a futárszolgálat díját a megrendelő készpénzes fizetés esetén a csomag átvételekor a futárnak fizeti, bankkártyás fizetés esetén pedig a webshopban történő rendelés leadásával egyidejűen. A vevő készpénzes fizetés esetén aláírásával a csomag átvételét elismeri.
5.7
Az alábbi szállítási feltételek érvényesek a megrendelt termékekkel kapcsolatban:
A webáruházban megrendelt termékeket kizárólag csomagküldő szolgálattal kézbesítjük, személyes átvételre nincs lehetőség. A házhoz szállítást a WEBSHIPPY KFT végzi. A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím megadása, ahol a kézbesítő megtalálja.
 
5.8
Szállítási határidő 3-4 munkanap. A Szolgáltató köteles a megrendelő  megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 
 
  1. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
 
6.1
A megrendelések feldolgozása a rendelés leadásának napján 15:00 óráig történnek. Az ezt követően leadott rendelések másnap kerülnek feldolgozásra.
 
6.2
Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-4 munkanap, amennyiben a megrendelt termék készleten van. Ha Szolgáltató a kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.
 
 
  1. Elállás joga
 
 7.1
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az elállásra nyitvaálló határidő 14 nap, mely a megrendelt termék kézhez vételétől kezdődik. Ezen határidő alatt a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben (mmpsworks[kukac]gmail[pont]com) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával. A Szolgáltató a honlapján folyamatosan elérhetővé tesz egy elállási nyilatkozat mintát.
 
7.2
A fentiek mellett a megrendelő elállási szándékát a termék kézhezvételéig bármikor gyakorolhatja.
 
7.3
Az elállási szándék bejelentése után a terméket Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles saját költségén visszaküldeni címünkre (MMPS WORKS Kft. - 9700 Szombathely, Székely Bertalan utca 27.). Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – stornó számla kiállítása mellett - visszatérítjük (bankkártyás fizetés esetén bankszámlára utaljuk vissza, készpénzes fizetés esetén pedig postai készpénz átutalási megbízással teljesítjük) a visszaküldött termék(ek) vételárát valamint a termék kiszállításának díját. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevéta levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni.
 
7.4
Elállás esetén a megrendelőt főszabály szerint csak a visszaküldés költsége terheli. Amennyiben azonban a megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módod választja a termék kiszállításánál, úgy a Szolgáltató az ebből adódó többletköltséget nem köteles megtéríteni.
 
7.5
Amennyiben a visszaküldött termék felbontva érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató követelheti a visszaküldött termékben bekövetkezett, a termék jelegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését a megrendelőtől.
 
 
  1. Kellékszavatosság, termékszavatosság
 
9.1
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági illetve termékszavatossági igénnyel élhet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-6:170§ szerint, a jelen ÁSZF-ben meghatározott eltérésekkel.
 
9.2
A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben mmpsworks[kukac]gmail[pont]com) egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.
 
9.3
A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.
 
Termékszavatosság:
9.4
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.5 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.6
 Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.7 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

9.8
 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Kellékszavatosság:
 
 6.1. 
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

6.2. 
A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.3. 
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)

6.4. 
Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.5.
 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  1.  Panaszkezelés
  
9.1
A megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken:
 
MMPS WORKS Kft.
levelezési cím: 9700 Szombathely, Székely Bertalan utca 27.
telefonszám: +36 94 769 030; +36 70 670 1278
E-mail cím: mmpsworks[kukac]gmail[pont]com
 
9.2
A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 5 évig megőrzi. A panaszkezelés menetéről, az esetleges alternatív vitarendezési lehetőségekről az alábbi linket talál részletes tájékoztatást: [*]
 
  1. Vegyes rendelkezések
 
 10.1
A Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt illetve teljesítési segédet jogosult igénybe venni.
 
10.2
A Szolgáltató és a megrendelő ezúton kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket békés úton kísérlik meg rendezni. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető jogviták tekintetében a Felek kikötik – a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 
Budapest, 2020.augusztus 26.